6 september 2017

Jouw Omgeving en Stichting mirro werken samen voor meer eigen regie

Samenwerking mirro

Deze zomer sloegen Jouw Omgeving en Stichting mirro de handen ineen, met als resultaat 17 modules waarmee cliënten nu nog beter eigen regie kunnen nemen over hun eigen hulpverlening. De modules bieden ondersteuning bij uiteenlopende psychische klachten en hulpvragen. Bijvoorbeeld bij angstklachten, slaapproblemen, rouwverwerking en geldzorgen. Maar bijvoorbeeld ook voor hulp bij het omgaan met een chronische aandoening. Ook aan het netwerk van de cliënt is gedacht; zo is er bijvoorbeeld een module voor mantelzorgers om overbelasting tegen te gaan. 

Psycho-educatie, oefeningen en ervaringsverhalen

De modules bevatten psycho-educatie, oefeningen, ervaringsverhalen, tests en tips. De content is samengesteld door zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen. “Bij het vormgeven van de inhoud van de modules is gebruik gemaakt van de inzichten uit onder andere de positieve psychologie, ACT (Acceptance en commitment therapy), cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Deze vormen van therapie worden veel gebruikt door psychologen, coaches en praktijkondersteuners ggz bij het begeleiden van patiënten”, aldus Wouter Cammelbeeck, productmanager eHealth bij Stichting mirro.

Bij het ontwikkelen van nieuwe modules zoekt Jouw Omgeving altijd de verbinding tussen inhoud, vormgeving en techniek, zodat deze elementen elkaar versterken. Ook voor digitale hulpverlening geldt dat deze goed aan moet sluiten bij de doelgroep. Via de bibliotheek van Jouw Omgeving kunnen zorgorganisaties de modules beschikbaar stellen voor hun cliënten. 


Samen maken we Nederland mentaal fitter 

Er kan in het platform zelfstandig gewerkt worden met zelfhulpmodules. Zelfhulp is laagdrempelig, er zijn geen wachttijden en is op ieder tijdstip beschikbaar. Dit past bij de visie van Jouw Omgeving om op jouw moment, op jouw plek hulp te bieden. Tom Nij Bijvank, algemeen directeur van Jouw Omgeving: “Met het aanbod van de kwalitatief sterke zelfhulpmodules van mirro binnen Jouw Omgeving zijn onze klanten weer beter in staat hun cliënten te helpen bij hun hulpvraag. Juist voor wijkteams en maatschappelijke organisaties die blended gaan werken is dit van grote meerwaarde. De verbreding van ons aanbod past bovendien in de onze aanpak: 1 gezin, 1 plan. Waarbij ook de ouders ondersteund worden.” 

Ook voor Stichting mirro sloot deze samenwerking goed aan. Marjolein Ariaans, commercieel manager Stichting mirro: “Het sluit perfect aan bij onze maatschappelijke doelstelling dat onze 17 modules via het integrale zorgplatform Jouw Omgeving zowel cliënten als hun (zorg verlenende) netwerk kunnen ondersteunen. Samen maken we Nederland mentaal fitter!”  

Over Stichting mirro 

Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken. De stichting is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea.