25 maart 2020

Friese Jeugdzorg online in unieke samenwerking

Cover Photo.png

Hoe kunnen we er zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen die gebruik (willen) maken van jeugdzorg, wanneer direct contact niet of beperkt mogelijk is? Hoe kunnen we er zijn in situaties waar reeds aanwezige problemen onder de huidige omstandigheden nog verder oplopen? Hoe kunnen we de juiste hulp bieden die nu nodig is? Dit zijn de vragen waar iedereen in de zorg voor jeugd op dit moment voor staat. In Friesland is in een unieke samenwerking gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Het resultaat is een platform waarmee online zorg en ondersteuning verleend kan worden aan ouders, kinderen en jongeren.

Uitdaging

‘Hoe bereik je die gezinnen die juist nu de hulp hard nodig hebben? Dat is de uitdaging waar we met z’n allen in de jeugdhulp in Friesland voor staan.’ zegt Pieter van der Zwan, programmaleider, van het actieprogramma Foar Fryske Bern. José Geertsema, innovatie regisseur, vult aan: ‘Elkaar bellen is heel beperkt, omdat je dan vaak belangrijke informatie mist. Als je met meerdere mensen, bijvoorbeeld met ouder en kind, tegelijk wilt spreken lukt dat niet. Bovendien pakken ouders en vooral kinderen en jongeren niet snel de telefoon om even hun ei kwijt te kunnen. Telefoontjes kunnen dan pas komen als er al een crisis is uitgebroken.’ José en Pieter wisten beide dat het antwoord gezocht moest worden met de inzet van veilige online communicatiemogelijkheden. Laagdrempeliger, sneller en met letterlijk en figuurlijk een beter bereik. Een ambitieus project ging van start: in een zo kort mogelijk tijd een interactief platform bouwen voor de jeugdhulp in Friesland.

Unieke samenwerking

Het project kreeg een vliegende start in de samenwerking tussen Foar Fryske Bern, Friese gemeenten, Sociaal Domein Fryslân (SDF), Alliade/Reik (noordelijke zorgaanbieder met ruime kennis en ervaring in het bieden van online hulpverlening) en met Jouw Omgeving als landelijke aanbieder van vernieuwende online hulpverlening. In een unieke samenwerking was er binnen een tijdsbestek van amper vier dagen niet alleen overeenstemming over de aanpak en middelen, maar kon ook het resultaat gelanceerd worden: Friesejeugdzorgonline.nl

In verbinding blijven

Friesejeugdzorgonline.nl is een platform voor online zorg en samenwerking. Een regionaal platform waarop zorgverleners samen met ouders, kinderen en jongeren kunnen inloggen en met elkaar in contact komen. Het gebruik van het platform is gratis voor alle bij de SDF gecontracteerde zorgaanbieders en de wijk- en gebiedsteams in Friesland. Deelnemers kunnen in een beveiligde online omgeving gebruik maken van uiteenlopende functies zoals beeldbellen, chatten, hulpvraagverduidelijking en digitale (zelf-)hulpmiddelen. Het platform draait volledig op de techniek en applicaties van Jouw Omgeving.

Tom Nij Bijvank, directeur van Jouw Omgeving:

‘Jouw Omgeving is een platform dat ontwikkeld is door en voor gebruikers, vanuit het perspectief van de cliënt. Heel goed om juist nu volop van de mogelijkheden gebruik te maken. Dit is ook voor ons een hele bijzondere samenwerking. Niet eerder hebben we in zo’n korte tijd een volwaardig platform voor een hele provincie kunnen implementeren’.

Direct met de lancering kwamen de eerste aanmeldingen samen met enthousiaste reacties binnen. Niels Bloembergen van Alliade/Reik blijft als projectleider de komende periode aan het project verbonden voor de verdere uitrol ervan en voor de ondersteuning van gebruikers.

Pieter van der Zwan en José Geertsema zijn unaniem in hun enthousiasme:

We zijn enorm trots op wat in zo’n korte tijd voor elkaar gebokst is. Echt heel speciaal. Je merkt dat je elkaars taal spreekt en vanuit een enorme betrokkenheid samen zorgt, voor wat nodig is op dit moment.’

Meer weten?

De jeugdhulpregio Friesland draagt zorg voor meer dan 10.000 jeugdige cliënten, werkt samen met meer dan 300 contractpartijen met naar schatting ruim 5.000 gedreven zorgprofessionals. Wil je meer weten over dit project neem dan contact op met één van de partijen:

Foar Fryske Bern – José Geertsema (jose.geertsema@foarfryskebern.nl)

Alliade / Reik – Niels Bloembergen (n.bloembergen@alliade.nl)

Jouw Omgeving – Tom Nij Bijvank (tnijbijvank@jouwomgeving.nl)