Jouw Omgeving en Avinty slaan de handen ineen

JO-foto-04 boks .jpg

Samen het verschil willen maken binnen de digitale zorg. Een integrale oplossing bieden voor zorgverlening enerzijds en zorgverantwoording anderzijds. Cliënten, patiënten en verwanten eigen regie geven en behandelaren ontzorgen. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom Jouw Omgeving en Avinty ervoor kiezen de handen ineen te slaan.

Avinty ontwikkelt software-systemen voor verschillende zorgmarkten. Hun oplossingen Care4, USER, Karify en Reflex dragen bij aan verbetering en vernieuwing van zorg in de ggz, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en revalidatie. Gezamenlijk ondersteunen zij inmiddels meer dan 80.000 zorgprofessionals met software voor de zorg.

Het eHealth platform van Jouw Omgeving, de ervaring hiermee in de jeugd- en gehandicaptenzorg, en de expertise in het sociaal domein en op het vlak van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zijn waardevolle toevoegingen aan de reeds aanwezige expertise binnen Avinty. De synergie tussen verschillende zorgoplossingen binnen de groep biedt kansen om in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het verbeteren van integrale hulpverlening met- en rondom de cliënt en de samenwerking in de keten.

eHealth integratie in de Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg

Jouw Omgeving en het CARE4 ECD van Avinty zijn beide gebruiksvriendelijke en bewezen oplossingen voor de Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg. Door realtime integratie tussen de oplossingen ontstaat er een ecosysteem dat voorziet in meer regie bij de cliënt, betere ondersteuning op afstand en meer werkplezier en gemak voor de zorgprofessional. Daarnaast biedt de combinatie van modules van Karify en Jouw Omgeving het grootste eHealth aanbod voor jeugdzorg en begeleiding binnen Nederland.

Tom Nij Bijvank (Algemeen directeur Jouw Omgeving):
"Ik ben heel blij met deze samenwerking omdat we met elkaar in staat zijn onze ambities waar te maken. Met de cliënt centraal, en een naadloze integratie van eHealth binnen de ECD’s en EPD’s, kunnen we direct veel betekenen voor de zorg. Daarnaast geven we hiermee de ontwikkeling van de persoonlijke omgeving van de cliënt (PGO) een boost.

De missie van Jouw Omgeving is ‘impact maken, voor gebruiker én zorgprofessional’. Met de toetreding tot de Avinty groep kunnen we die ambitie waarmaken voor het zorglandschap, de sector die het meer dan ooit verdient zo effectief en efficiënt mogelijk te werken.”


Onno Verstegen (CEO Avinty):  
“Het gebruik van eHealth in de gezondheidszorg voorziet de cliënten en patiënten in zijn hulpbehoefte en ondersteunt de zorgprofessional bij zijn werk. In deze tijd (van COVID-19) is dat belangrijker geworden dan ooit. Met de toetreding van Jouw Omgeving kunnen we ons ecosysteem uitbouwen naar cliënten, patiënten en verwanten en werken we aan de totaaloplossing van de toekomst. Een toekomst waarin digitale zorg niet meer weg te denken is, de cliënt steeds meer regie heeft, en de zorgprofessional wordt ontzorgd.”