Versie 2021.15

Nieuwe online module: Weet wat je kan

‘Weet wat je kan’ is een systeemgerichte psycho-educatie module over een lichte verstandelijke beperking (LVB), gemaakt door Kenniscentrum Trajectum.

'Weet wat je kan' biedt een methode om met de cliënt en zijn naasten het gesprek aan te gaan over de beperking, hen te informeren en te adviseren. De module is ontwikkeld voor de forensische psychiatrie, maar ook goed toepasbaar in andere instellingen waar mensen met een LVB professionele hulp ontvangen (lees meer: https://trajectum.nl/weet-wat-je-kan). 

De module is omgezet in onze Program Builder functionaliteit in de vorm van een cliënt- en naastenversie. Beide versies zijn ondertussen inzetbaar in Jouw Omgeving via de Beheeromgeving en de Hulpmiddelenbibliotheek. Zie onderstaande video voor een preview.

Meer weten?
'Weet wat je kan' is onderdeel van het pakket 'Zorginhoudelijke modules'. Neem contact op met je accountmanager (Robbert Slotman of Derek Read) voor meer informatie. Zij vertellen je er graag meer over. 

Toevoegingen Hulpmiddelenbibliotheek

Onderstaande video's zijn toegevoegd aan het algemene aanbod in de Hulpmiddelenbibliotheek (standaard uit). 

Hulp nodig bij het aan- of uitzetten van hulpmiddelen? Dien een verzoek in bij support via support@jouwomgeving.nl en geef aan om welk(e) hulpmiddel(en) het gaat.

Bugfixes & Verbeteringen

  • Beheeromgeving: er zijn verbeteringen doorgevoerd in de zoekfunctie. Voortaan krijg je ook resultaten terug als je maar een deel van een zoekwoord invoert
  • Beheeromgeving (relaties): er zijn verbeteringen doorgevoerd in de snelheid (performance)
  • Chat: de push-notificatie wordt niet meer getoond als desbetreffend chatgesprek al open staat
  • Denken en doen (Hersenz): ouders kunnen voortaan ook mee lezen in het programma 
  • Dossier (Persoonlijk plan): de datum staat niet meer voor ingevuld en moet voortaan actief ingevuld worden
  • Krachtenwijzer: de cliënt ziet voortaan een duidelijke melding als de Krachtenwijzer nog niet inzichtelijk is (concept)
  • Nieuwe programma's (Program Builder): het is weer mogelijk om vanuit de Beheeromgeving een programma in één keer klaar te zetten voor een groep
  • Nieuwsgroepen: er zijn optimalisaties doorgevoerd in de snelheid (performance)
  • Werkplan: het is weer mogelijk om een invulmoment toe te voegen aan een actie