Versie 2023.07

Jouw Omgeving wordt continu doorontwikkeld, mede op basis van de ervaringen van onze gebruikers. We kondigen de volgende verbeteringen en aanpassingen aan op de productieomgeving.

Sommige functionaliteiten staan niet standaard aan en moeten in afstemming met jouw organisatie worden ingesteld. Heb je vragen of opmerkingen over deze release note? Stuur dan een mail naar info@jouwomgeving.nl.

Bugfixes & Verbeteringen

Rapportage

 • We hebben de instructies verbeterd die te vinden is bij het downloaden van rapportages.
 • De melding die gebruikers ontvangen van een nieuwe doelrapportage is aangepast, en geeft nu duidelijk aan om welk doel het gaat.
 • Mogelijk was een rapportage niet te downloaden wanneer er een upload ontbrak, dit is opgelost.

Programma’s

 • Er was een probleem bij het toevoegen van een hulpmiddel aan een actie binnen een programma, dit is weer mogelijk.
 • Binnen het programma “Oudertraining” zijn alle verwijzingen naar “PDD-NOS” gewijzigd naar “ASS”.

Bibliotheek

 • Het probleem met de uitlijning van de tekst bij hulpmiddelen met een langere omschrijving is opgelost. 

Admin omgeving

 • Het was tijdelijk niet mogelijk om toekomstige relaties aan te maken kan nu weer.
 • We hebben de filtering op gebruikersrollen verbeterd in de admin-omgeving. Verwijderde gebruikersrollen worden nu niet meer meegenomen in de filtering.

Berichten

 • We hebben het probleem opgelost waarbij het mogelijk was dat een verzonden link via de berichtenmodule niet werkte.
 • Binnen de berichtenmodule hebben we een verbetering doorgevoerd in het ophalen van (nieuwe) berichten. Dit voorkomt problemen met caching, waarin het nieuwste bericht soms pas werd geladen als je de pagina ververste.

Dossier

 • Het bewerken van een doel binnen de krachtenwijzer in het dossier werd niet altijd correct opgeslagen, vanaf nu wel. 

Hulpmiddelen

 • We hebben het label “Vrienden” toegevoegd aan het hulpmiddel “Sociale netwerkkaart”.
 • We hebben de vraagstelling in het hulpmiddel “Activiteitenplanner” verbeterd.