Versie 2023.10

Jouw Omgeving wordt continu doorontwikkeld, mede op basis van de ervaringen van onze gebruikers. De volgende aanpassingen en verbeteringen zijn vanaf nu op de productieomgeving te vinden.

Sommige functionaliteiten staan niet standaard aan en moeten in afstemming met jouw organisatie worden ingesteld. Heb je vragen of opmerkingen over deze release note? Stuur dan een mail naar info@jouwomgeving.nl.

Help onze dienstverlening verbeteren!

We willen onze dienstverlening doorlopend verbeteren. We horen daarom graag wat onze gebruikers van Jouw Omgeving vinden. Binnenkort zullen we een maand lang een vragenlijst van maximaal drie vragen aanbieden aan alle gebruikers op jullie installatie. We doen dit via een aankondiging boven in het scherm.

announcement-990b6d0b6d05143c

Mocht je dit voor jouw organisatie niet op prijs stellen dan horen we dit graag vóór 15 november 2023 via kim.timmermans@avinty.com. De vragenlijst zal dan niet aangeboden worden.

Je doet ons een enorm plezier als je ook zelf de vragenlijst invult.

Divider.png

'Doepressie' vernieuwd

We hebben de module Doepressie een update gegeven. Doepressie is een programma gericht op de behandeling van jongeren van 14 tot 23 jaar die zich erg somber voelen of depressief zijn. Met het programma leer je grip te krijgen op je stemming.

Maakt jouw zorgorganisatie al gebruik van Doepressie? Per 1 december is de nieuwe versie beschikbaar via de beheeromgeving en de hulpmiddelenbibliotheek.

Vanaf 1 december is het niet meer mogelijk om de oude versie te starten. Bestaande gebruikers houden toegang tot hun versie tot ze de module hebben afgerond. Hieraan zullen geen updates en bugfixes meer worden gedaan na 31 maart 2024.

Heb je interesse om Doepressie bij jouw zorgorganisatie in te zetten? Neem contact op met support@jouwomgeving.nl.

Divider.png

Bugfixes & verbeteringen

  • Bij het schrijven van rapportages ontvingen gebruikers een dubbele melding. Dit hebben we opgelost.
  • Er werden traagheden gemeld in de (nieuwe) modules en in de hulpmiddelenbibliotheek. Deze hebben we verholpen.
  • We hebben een probleem opgelost dat zorgde dat hulpverleners de hulpmiddelen van cliënten niet konden openen.
  • Het was een korte tijd niet mogelijk om reacties te plaatsen in de Oudertraining-module, dit is opgelost.
  • Voorbeelden van hulpmiddelen worden weer getoond in de hulpmiddelenbibliotheek.
  • Je kunt nu ook als hulpverlener of ouder op de knop “Pagina/Hoofdstuk ingevuld” klikken binnen nieuwe modules. Alle hulpverleners die gekoppeld zijn aan de cliënt krijgen dan een melding dat de pagina/het hoofdstuk ingevuld is. Handig wanneer je samen met de cliënt in een module werkt.
  • Het schrijven van groepsberichten kon een foutmelding geven als je geen groep geselecteerd had, dit vangen we binnen het formulier nu beter af.