Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Visie 2010

Eigen regie, samenwerking & transparantie

Het verhaal van Jouw Omgeving begon in 2010 met een aanvraag van zorginstellingen Alliade (voorheen Reik) en Ambiq, twee centra voor behandeling en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking. We zagen destijds veel eHealth-producten ontstaan vanuit het perspectief van behandelaars, maar zij wilden een online platform realiseren waarbij de cliënt echt centraal zou staan. Dat raakte ons. Want juist in de zorg, waar mensen in een afhankelijke positie terechtkomen, verdienen cliënten transparantie en zoveel mogelijk eigen regie.

Vanuit de insteek “Jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek” is Jouw Omgeving ontstaan. Samen hebben we een platform gerealiseerd dat aansluit bij de leefwereld van jongere cliënten, zodat ze zich daar thuis voelen. Om gaandeweg tot de ontdekking te komen dat het platform geschikt is voor veel meer doelgroepen en een grote diversiteit aan zorgvragen. Zeker nu de online wereld voor iedereen dagelijkse realiteit is.

Lees het ervaringsverhaal van groepsleider Niels Bloembergen: Onze voorbeeldfunctie is ook online essentieel