Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Klanten 2019

Doen wat nodig is voor Volwaardig Leven

Het idee achter Jouw Omgeving kwam voort uit de overtuiging dat technologie een krachtig hulpmiddel kan zijn om mensen te verbinden en te ondersteunen. We wilden een platform ontwikkelen dat niet alleen de traditionele zorg benadert, maar ook ruimte biedt voor vernieuwing en kleine initiatieven. We geloven dat er waardevolle oplossingen en innovaties kunnen ontstaan vanuit de meest onverwachte hoeken, en we willen die kansen benutten.

Sinds 2019 rekenen we enkele initiatieven van het programma Volwaardig Leven tot onze gebruikers. Het programma heeft “een landelijke beweging ingezet naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg en complexe zorg, zodat ook zij toegang hebben tot passende zorg.” Vanuit Copiloten, Bondgenoten en Vanuit Autisme Bekeken zetten begeleiders zich in als gesprekspartner, steunpilaar en regisseur bij het regelen van alles dat nodig is voor het dagelijks leven van (ouders van) kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Jouw Omgeving ondersteunt het werk van deze specialistische begeleiders en verbindt professionals die bij deze mensen of gezinnen zijn betrokken.

Lees het ervaringsverhaal van kwartiermaker Carien van Hooff bij het Copiloten-project.