Eetdagboek

Intervisiesessie: Rapporteren

Jouw Omgeving biedt de mogelijkheid te worden ingezet voor een grote diversiteit aan zorgvragen. Per (gezins)situatie kan er worden gekozen voor meerdere inrichtingen van rollen en functionaliteiten. Onderstaande voorbeeld is bedoeld als inspiratie hoe een dergelijk casus zou kunnen worden aangepakt. Mocht er behoefte zijn aan verdere ondersteuning bij situaties die je in de praktijk tegenkomt, dan bieden wij hiervoor diverse aanvullende (implementatie)pakketten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training Transparant Rapporteren of ondersteuning van onze productexperts. Neem contact op als je dit wilt toevoegen aan het aanbod van je zorginstelling.

Jasmijn wil werken aan haar zelfbeeld

Jasmijn is een slimme meid van zeventien jaar. Ze is ‘gothic’, zit op het vwo en woont bij Moeder, Broertje en Stiefvader thuis. Het gaat al enige tijd niet goed met haar. Van de buitenkant is niet veel te zien, maar ze snijdt zichzelf en rommelt regelmatig met eten, omdat ze zichzelf te dik vindt.

Haar ouders zijn gescheiden, om het weekend gaat ze naar Vader toe. Vader en Moeder hebben gezamenlijk gezag, maar zitten niet op een lijn. Vader wil dat Dochter strenger wordt aangepakt en dat er meer grenzen worden gesteld. Moeder wil dat Jasmijn beter in haar vel komt te zitten en zich niet meer snijdt, maar het lukt haar niet haar dochter te helpen.

Er is nog geen diagnose maar na de intake is de hypothese dat Jasmijn de scheiding van haar ouders nog onvoldoende verwerkt heeft. Ze ervaart veel pijn, is intelligent, maar ook faalangstig en onzeker over zichzelf. De onenigheid tussen haar ouders draagt niet bij aan haar herstel. Behandeling is in eerste instantie gericht op het vinden van andere manieren van het uiten van haar gevoelens. Er is een speltherapeut betrokken die met Jasmijn door middel van verbeelding werkt aan het verbeteren van haar zelfbeeld.

Notitie

Transparant Rapporteren

De speltherapeut legt de uitkomsten van de verbeeldingssessies met Jasmijn vast in het Werkplan door middel van Rapportage. De ouders lezen daarin mee. De speltherapeut is bang dat de rapportages bij hen overkomen als de waarheid en een eigen leven gaan leiden. Hoe kan hiermee omgegaan worden?

Idee

Whitepaper over integrale zorgverlening

Oplossingen voor samen rapporteren

Cliënten die zelf inloggen en/of ouder zijn dan 16 jaar:
  • De algemene rapportage is altijd voor gebruikers met de rol Guardian te lezen.
  • Gebruikers kunnen alleen Doelen zien, en rapportages lezen en schrijven als ze gekoppeld zijn. Dit is door de hulpverlener (eventueel in overleg met de cliënt) in te regelen.
  • Aangezien Jasmijn 16+ is, hoeven haar ouders niet automatisch toegang tot al haar doelen te krijgen, maar heeft zij zelf wel inzage in de rapportages van de speltherapeut. De therapeut maakt aparte Doelen aan voor de verbeeldingssessies, waar Vader en Moeder geen toegang toe hebben en rapporteert alleen richting Jasmijn en collega’s.
Cliënten die niet zelf inloggen:
  • Jonge kinderen loggen niet altijd zelf in. Wij adviseren dringend om ouders niet in te laten loggen in het account van hun kinderen. In Jouw Omgeving is namelijk iedereen zichzelf.
  • De genoemde rapportage van de speltherapeut kan in het geval van een jonge cliënt worden gezien als werkaantekening van de therapeut zelf. Er moet in deze situatie een afweging worden gemaakt welke informatie nuttig is voor de ouders om een stap verder te komen in de begeleiding van hun kind. Er kan dan voor gekozen worden om deze aantekeningen in het ECD te plaatsen en alleen rapportages die relevant zijn voor de ouders in Jouw Omgeving te delen.
  • Met ouders worden heldere afspraken gemaakt dat de rapportage een tool is om met elkaar dochter verder te helpen. Er wordt expliciet gemaakt dat als dochter 16 jaar wordt zij hier ook inzage in heeft. In deze situatie vind er regelmatig overleg met de ouders plaats, waarbij ook eventuele misinterpretaties worden bespreken. De speltherapeut kiest voor een training transparant rapporteren om zekerder te worden in haar handelen.