Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Klanten 2018

Samenwerking met Hersenz

Hoewel onze oorsprong ligt in de jeugdhulp, waren we er in 2018 (8 jaar na de oprichting van Jouw Omgeving) van overtuigd dat we ook voor volwassen cliënten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun zorgverlening en kwaliteit van leven.

Koepel Hersenz - bestaande uit 13 organisaties in de gehandicaptenzorg, die zorg bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel - was dan ook een logische partner om het platform aan te laten sluiten op hun doelgroep. Samen hebben we modules ontwikkeld die ingebed zijn in onze Werkplan-functionaliteit en alle communicatiemogelijkheden benutten. We gebruiken hiervoor onze Program Builder, waarmee we snel modules en zorgtrajecten kunnen opzetten. Met bouwstenen zoals tekst, afbeeldingen, vragensoorten, links, integratie met doelen en acties, chat en samenvattingen bouwen we modules op maat.

De modules begeleiden zowel de cliënt als de zorgprofessional tijdens het zorgtraject door de juiste informatie op een aantrekkelijke en duidelijke manier op het juiste moment aan te beiden.

Lees meer over de mogelijkheden van onze Program Builder