Intervisie_ Vechtscheiding

Intervisiesessie: Vechtscheiding

Jouw Omgeving biedt de mogelijkheid te worden ingezet voor een grote diversiteit aan zorgvragen. Per (gezins)situatie kan er worden gekozen voor meerdere inrichtingen van rollen en functionaliteiten. Onderstaande voorbeeld is bedoeld als inspiratie hoe een dergelijk casus zou kunnen worden aangepakt. Mocht er behoefte zijn aan verdere ondersteuning bij situaties die je in de praktijk tegenkomt, dan bieden wij hiervoor diverse aanvullende (implementatie)pakketten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training Transparant Rapporteren of ondersteuning van onze productexperts.

Ondersteuning aan gezin met vechtende ouders

Vader en Moeder zijn drie jaar geleden gescheiden na veertien jaar huwelijk. De kinderen waren toen zeven en negen jaar oud. Het huwelijk is vanaf het begin moeizaam geweest. Zij heeft geprobeerd hem te verlaten na vijf jaar huwelijk, maar hij beloofde telkens beterschap. Na veertien jaar heeft hij haar zelf verlaten voor een ander. Hij woont nu samen met deze nieuwe partner.

Moeder kreeg de kinderen door de rechter toegewezen en er werd een omgangsregeling ingesteld, waarbij de kinderen eens in de twee weken een weekend bij hun vader waren. Dit verliep de eerste periode redelijk, maar toen Moeder door toedoen van Vader uit haar woning werd gezet (Vader was huurplichtig, maar verzaakte hierin), werd de omgangsregeling zeer problematisch. Deze situatie wordt door beide ouders verschillend geïnterpreteerd. Beide ouders beschuldigen de ander ervan hen zwart te maken tegenover de kinderen.

Volgens Moeder weigeren haar kinderen contact met hun vader, omdat ze bang zijn dat hij hen na het weekend niet terugbrengt naar hun moeder. Moeder beschuldigt Vader ervan niet goed voor de kinderen te zorgen.

Bij de psycholoog heeft Vader de kinderen gezien. Hij reageerde toen heel emotioneel. De kinderen ervaren dit als een poging van hun vader om medelijden op te wekken. Vader zegt hierin de woorden van Moeder te horen. Hij vindt dat hij voorheen wel goed contact met de kinderen had, maar dat er af en toe problemen waren veroorzaakt door Moeder. Vader wil blijven vechten voor zijn kinderen.

De oudste zoon is extreem in zijn verwijten aan Vader. Hij geeft aan geen contact meer te willen als gevolg van diverse interacties met Vader: naar bed zonder eten, wassen in gebruikt badwater, verplicht Vriendin een nachtzoen geven, voortrekken van de kinderen van Vriendin.

De jongste zoon geeft aan liever bij Moeder te zijn. Hij beschuldigt Vader van fysiek geweld als ze niet goed luisteren. Hij voelt zich in de steek gelaten door Vader.

Notitie

Veilig communiceren

Zorgprofessionals geven aan bang te zijn dat de ouders hun geruzie voortzetten in Jouw Omgeving en eindeloos met modder blijven gooien. Nu gebeurt dit vaak per e-mail en kan de hulpverlener aangeven de mails niet te lezen en er niet op te reageren.

Als ouders mee kunnen schrijven in Jouw Omgeving kunnen ze daar epistels plaatsen en kunnen de kinderen mee gaan lezen (nu of in de toekomst). Wat is hier tegen te doen?

Idee

Whitepaper over integrale zorgverlening

Oplossingen van zorgondersteuning bij vechtscheidingen

Indien er geen constructieve medewerking van Vader is of de veiligheid van (een van de) betrokkenen in het geding is:
  • Er kan voor worden gekozen de ouders niet allebei te koppelen aan de cliënt. Moeder wordt als Ouder gekoppeld aan beide kinderen. Vader krijgt in dit geval geen account op het platform.
  • Een alternatief is Moeder als Ouder te koppelen aan de kinderen en Vader een eigen Cliënt-account te geven. Hij kan dan via Werkplan werken aan zijn eigen doelen met betrekking tot de relatie met zijn kinderen.
    De kinderen kunnen eventueel als Externe worden gekoppeld aan Vader. Op deze manier kunnen zij meekijken met zijn doelen en acties, en daar eventueel een bijdrage in leveren, zonder dat Vader contact op kan nemen met Moeder via het platform. Vader kan wel communiceren met de kinderen via Jouw Omgeving.
Indien enige mate van negatieve communicatie acceptabel is:
  • Er kan worden gekozen voor een constructie waarbij zowel Vader als Moeder als Ouder worden gekoppeld aan de kinderen, maar geen toegang krijgen tot alle onderdelen van het Werkplan van de kinderen. In deze situatie wordt Moeder aan de doelen 1 en 2 gekoppeld, maar krijgt Vader alleen toegang tot doel 1. Beide ouders krijgen naast hun Ouderrol ook de rol Cliënt, zodat ze ieder een eigen Werkplan kunnen gebruiken. Op deze manier kunnen zij ook werken aan een verbetering van de gezinssituatie.
    Aangezien deze oplossing het mogelijk maakt dat de ouders via het platform met elkaar communiceren, moet hierbij (in overleg met alle partijen) worden geaccepteerd dat er negatieve communicatie zal plaatsvinden. Het is daarbij belangrijk het gezin hierin te begeleiden, zodat de cliënten grotendeels afgeschermd worden van de ergste verwijten. De berichten van de ouders kunnen aanleiding geven om verder met de betrokken partijen in gesprek te gaan over de gevolgen van hun acties.