Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Visie 2010

Samen geven wij een cliënt eigen regie over het zorgtraject

Eigen regie voeren is niet voor zorgverleners vanzelfsprekend. Jouw Omgeving is gestart vanuit het idee dat de cliënt centraal moet staan - dat de combinatie eigen regie en transparantie het hoogste goed zijn binnen een zorgtraject. Dat leverde in de beginjaren nog wel eens heftige discussies op met potentiële klanten, maar gaandeweg heeft de (jeugd)zorg dit principe omarmt.

Jouw Omgeving leidt cliënten en verwanten/verzorgers stap voor stap door een behandeling of begeleidingstraject. Gedoseerde informatie, passend bij de fase van de behandeling of begeleiding, en niet méér informatie dan op dat moment nodig is. Jouw Omgeving geeft inzicht in hoe het traject eruit ziet, welke afspraken er zijn en welke personen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan het overbruggen van de wachttijd na aanmelding, het aanbieden van een welkomstmodule bij de start van de zorg, of communicatie vanuit de cliëntenraad.

Soms is er een grotere rol weggelegd voor verwanten of verzorgers. Maar als een cliënt zelf de regie kan en wil nemen, over de eigen zorg en de daarbij horende informatie, dan maken we dat mogelijk. Uit de praktijk weten we dat eigen regie - waar mogelijk én met gepaste begeleiding - zeer positieve resultaten kan opleveren: cliënten ervaren meer controle over hun eigen situatie en de beslissingen die in het behandel- of begeleidingstraject worden genomen. Alle betrokkenen voelen zich gehoord en gezien, en praten mee als volwaardig partner in plaats van “afwachtende zieke”. Cliënten kunnen met een positiever gevoel terugkijken op het zorgtraject: ondanks tegenslagen of terugval, waren ze zelf actief onderdeel van de genomen stappen en dat geeft een goed gevoel.

“Hun niveaus verschillen wel, daarom hebben ze allemaal een andere benadering nodig. De ene jongere gaat meteen nieuwsgierig aan de slag, de andere heeft meer aansporing en ondersteuning nodig om te ontdekken wat het online platform kan betekenen. En voor de medewerkers geldt eigenlijk precies hetzelfde.”

- Marije Kornegoor, cliëntbegeleider