Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Customer Success 2010

Samen implementeren wij eHealth

Wij pakken de implementatie van eHealth helemaal anders aan. We hebben niet alleen aandacht voor praktische en technische vragen. We bieden ook begeleiding om te zorgen dat eHealth ingebed wordt in werkprocessen. Daarmee wordt het een structureel onderdeel van het zorgaanbod. Op deze manier hebben zorgorganisaties alle competenties en randvoorwaarden in huis om blended te behandelen of begeleiden.

Projectgroep en ambassadeurs

We organiseren vlot de interne implementatiekracht. De ervaring leert dat verandering alleen succesvol op gang kan worden gehouden door mensen werkzaam binnen de organisatie.

We kiezen daarom voor het inrichten van een projectgroep met:

 • Een projectleider
 • Een aantal zorgprofessionals die vanuit de inhoud meedenken, als ambassadeurs optreden en ondersteunen in het maken van werkmaterialen
 • Een ICT-medewerker zoals functioneel of applicatiebeheer
 • En iemand die de projectgroep administratief en met interne communicatie kan ondersteunen

Opzet

In een periode van 6-9 maanden:

 • ...zijn doelstellingen en mijlpalen vastgesteld en worden deze gedurende de implementatiefase gemonitord en bijgesteld
 • ...zijn zorgprofessionals en cliënten/verwanten klaargestoomd voor het gebruik van eHealth
 • ...ervaren alle gebruikers de meerwaarde van ons cliëntportaal
 • ...zet iedereen het portaal actief in
 • ...zijn werkprocessen zo ingericht dat Jouw Omgeving soepel en veilig kan worden gebruikt
 • ...is het beheer van het platform intern ingericht
 • ...is er een plan van opschaling dat na afloop van de implementatiefase in werking treedt

Lees over Miriam van der Zijl, zorgprofessional bij voormalig werkgever Accare en hoe zij deze cultuuromslag heeft ervaren