Samen maken wij Jouw Omgeving

Welkom bij deze serie over Jouw Omgeving, het eHealthplatform dat is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen de regie moet hebben over zijn eigen gezondheid en welzijn. Hier vertellen we over de ontstaansgeschiedenis van het platform, en hoe we ons inzetten voor goede zorg en een gezonde samenleving.

Visie 2010

Samen maken wij eHealth toegankelijk

Eén van de kernwaarden van Jouw Omgeving is transparantie in de hulpverlening. Wij vinden dit zo belangrijk dat het terugkomt in onze missie:

“Wij bieden toegankelijke oplossingen waarmee iedereen zelf veilig, plezierig en transparant kan samenwerken aan eigen gezondheid of die van een ander."

Wat zijn de effecten van transparantie?

Wat verstaan wij onder transparantie?
 • Iedereen weet wie er aan het hulpverleningstraject is gekoppeld
 • Gebruikers kunnen zelf personen uitnodigen
 • Het is duidelijk welke onderdelen van het dossier inzichtelijk zijn en voor wie
 • Cliënten kunnen zien wat er wordt geschreven over henzelf en de voortgang
 • Cliënten kunnen documenten online inzien
 • Rapportages met de status definitief kunnen niet meer gewijzigd of verwijderd worden
 • Berichten en chats blijven altijd toegankelijk
 • Cliënten kunnen zien in welke fase van het traject ze zich bevinden dankzij de zorgstatus
Waarom is transparantie zo belangrijk voor ons?

Transparantie beschermt de cliënt. Je weet waar je aan toe bent en wie daarbij zijn betrokken. Er is geen schaduwrapportage. De cliënt kan erop vertrouwen dat alle onderdelen van de eigen hulpverlening zichtbaar en toegankelijk zijn. Vertrouwen in de hulpverlening en betrokken zorgprofessionals is cruciaal voor een goed verloop van een zorgtraject. Cliënten die vermoeden dat er dingen over hen worden geschreven die zij niet kunnen zien, verliezen dat vertrouwen.

 • Wat denkt de hulpverlener ‘echt’ van ze?
 • Welke vermoedens of aannames van de hulpverlener blijven verborgen?
 • Of worden wel gedeeld met collega-hulpverleners en niet met de cliënt zelf?

Een achterdochtige cliënt zal niet gauw persoonlijke gedachten of gevoelens delen. De effecten hiervan zien we bijvoorbeeld in de schone schijn ophouden (‘het gaat prima met me’). Of een opdracht maken 'omdat de behandelaar het vroeg'.

Ook zien we ouders van jeugdige cliënten die aangeven dat de behandeling een black box is. 'Ik heb geen idee wat er gebeurt in de sessie met mijn kind.’

Transparantie leidt tot betrokkenheid. Het geeft de cliënt en hun sociale netwerk de mogelijkheid aan te haken, te reflecteren en te reageren. Hun mening te laten horen als zij het ergens niet mee eens zijn of een andere kijk op de zaak hebben.

Kortom, de cliënt doet actief mee.

Lees over de ervaringen met transparantie bij 's Heeren Loo

Interesse in onze module Transparant Rapporteren voor zorgprofessionals?

Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op!