11 oktober 2017

Jouw Omgeving Meet-up 2017 groot succes

Meet-up Gouden Gang

Op donderdag 5 oktober zochten we de interactie op met onze gebruikers tijdens de jaarlijkse Meet-up 2017. Er stond de gast een warm welkom te wachten met een gouden loper en lekkere hapjes. Tom Nij Bijvank opende de middag met een algemene update en de nieuwe introductiefilm. Daarna ging de groep uiteen voor een drietal inspiratiesessies. 


Inspiratiesessies

Transparant rapporteren
Niels Bloembergen en Iris Walstra van expertise- en behandelcentrum Reik vertelden over hoe zij in de praktijk rapporteren binnen Jouw Omgeving. Transparantie staat voorop en de cliënt staat centraal was hun boodschap. En dat vraagt om een omslag in de manier van rapporteren. Want zowel positieve als opbouwende punten komen aan het licht voor de behandelaar/begeleider en de cliënt. De cliënt kan meelezen in zijn of haar rapportages én zelf kan rapporteren. Niels en Iris gaven de deelnemers daarnaast praktische tips en advies. 


In contact met de cliënt
‘Welke uitdagingen kom je tegen als je meer regie naar de cliënt schuift?’ Dat was de centrale vraag voor de sessie gegeven door Myriam Limper (Jouw Omgeving). Iedere deelnemer formuleerde een dilemma of vraag. Vervolgens werden er drie herkenbare en veelvoorkomende vragen uitgekozen:

  • Hoe houd je een cliënt gemotiveerd om te werken in Jouw Omgeving?
  • In hoeverre hebben lvb-cliënten begeleiding nodig in het werken met Jouw Omgeving?
  • Hoe voorkom je misverstanden in de communicatie wanneer deze online verloopt?

Er ontstonden mooie, fundamentele discussies over online werken en de verschuiving in regie. Over online hulpverleningsvaardigheden en de impliciete verwachtingen die je als hulpverlener hebt van je cliënt en hoe je daar mee omgaat. Door deze vragen te bespreken konden de deelnemers van elkaar leren en bruikbare tips delen.


Jouw Omgeving en het ECD
Het kunnen koppelen met een ECD is een actueel thema. Vanaf 2019 gaat er namelijk het een en ander veranderen. Alle zorgverleners zijn dan verplicht om het patiënten/cliëntendossier ook digitaal ter beschikking te stellen. Dit kan met Jouw Omgeving door online te rapporteren en gebruik te maken van het Dossier. Toch blijft er een wens om in het bestaande ECD te blijven rapporteren. In dat geval kun we een koppeling maken tussen het eigen ECD en Jouw Omgeving. Patiënten/cliënten krijgen dan alsnog inzicht in het dossier en de rapportages. Dat was het geval bij Pameijer.


Marien Geense van Pameijer liet zien hoe de koppeling tussen hun ECD (PlanCare 2) en Jouw Omgeving tot stand is gekomen. Pameijer biedt clienten vanuit één digitaal startpunt met een single sign on verschillende programma’s aan. De koppeling met Jouw Omgeving vroeg om maatwerk en hechte samenwerking tussen verschillende disciplines en afdelingen. Deze casus laat goed zien dat er meer mogelijk is dan je denkt en dat zorgde voor interessante discussies en inzichten.

Ontwikkelingen

Robbert Slotman en Myriam Limper sloten de dag af met een mooi overzicht van alle recente ontwikkelingen zoals de eerst apps van Jouw Omgeving, het vernieuwde Skribbel en het trainingsaanbod van ons implementatieteam. Maar ook het Expertisenetwerk E-health LVB en de succesvolle samenwerking met Hersenz mochten niet in dit lijstje ontbreken. 

Namens het gehele Jouw Omgeving-team willen we iedereen bedanken voor hun input en positieve energie. Tot de volgende keer!