28 maart 2017

Psycho-educatieprogramma Straatwijzer genomineerd voor Jan van der Kruis innovatieprijs

Straatwijzer

Straatwijzer is een educatieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische stoornis en hun ouders. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals van Karakter Kinder- en Jeugpsychiatrie en in opdracht van het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Met Straatwijzer leren jongeren (12+) en hun ouders op een interactieve manier wat hun beperking inhoudt en wat dit betekent voor hun leven. De Jan van der Kruis Innovatieprijs is bedoeld voor iedereen die een brug slaat tussen onderzoek en praktijk.


Communiceren op niveau met jongeren met een beperking

De informatie in Straatwijzer wordt online aangeboden in de vorm van strips, filmpjes en visuele oefeningen die zo veel mogelijk auditief worden ondersteund. Het sluit hiermee perfect aan op de belevingswereld van de jongeren. Voor de jongeren is de psycho-educatie gericht op wat LVB precies is. Ze leren zowel hun sterke als zwakke kanten beter kennen.

De behandelaar kan daarnaast in Jouw Omgeving specifieke modules aanzetten wanneer er sprake is van bepaalde psychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld bij cliënten met LVB in combinatie met depressie, autisme of ADHD.Ouders en verwanten nauw betrokken

Straatwijzer is niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en verwanten. Iedereen die betrokken is bij het leven van de jongere kan eenvoudig toegang krijgen tot het online platform. Ouders krijgen meer informatie over de gevolgen die LVB heeft voor hun kind, het effect op het dagelijks leven thuis en de opvoeding. Zowel jongeren als ouders doorlopen de modules die voor hen van belang zijn.


Innovatie met klanten

Robbert Slotman, ontwerper en medeoprichter van Jouw Omgeving: “Wij zijn trots dat dit programma genomineerd is voor deze prestigieuze prijs. We hebben als doel om met behulp van technologie de behandeling van jongeren met geestelijke problemen of met verstandelijke beperkingen zo goed mogelijk te ondersteunen. We blijven ontwikkelen en letten met name op gebruiksgemak.” 


Jan van der Kruis Innovatieprijs

De Jan van der Kruis Innovatieprijs is een prijs die bedoeld is voor iedereen die een brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk. De prijs is door Dichterbij ingesteld, in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) en is gekoppeld aan de Academische Werkplaats ‘Leven met een Verstandelijke Beperking’. Dit is een samenwerking van instellingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Lunet zorg, Koraal Groep, S&L Zorg, SDW Zorg, Zuidwester, Dichterbij, ASVZ, Amarant Groep, Prisma, Tragelzorg, Amerpoort), de LFB en Tilburg University. De prijs zal in het voorjaar van 2017 voor de tweede keer worden uitgereikt.