Het cliëntportaal waarin de cliënt zelf de hoofdrol speelt

client_pion.png

‘Het cliëntportaal’ heeft de afgelopen jaren een opmars gemaakt binnen de zorg, versneld door de veranderde wetgeving (WGBO, AVG), die bepaalt dat cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers inzagerecht hebben in het zorgdossier. Aanbieders van registratiesystemen (ECD’s, EPD’s) bieden steeds vaker een cliëntportaal functie op hun systeem. Cliënten kunnen hierop inloggen, dossierstukken inzien en in sommige gevallen berichten sturen aan zorgprofessionals. Deze transparantie vinden we als Jouw Omgeving een goede zaak. Het vergroot het vertrouwen in de hulpverlening en legt meer regie bij de cliënt en verwanten.

Ons cliënt- en verwantenportaal
Ons portaal gaat een stap verder dan alleen kunnen meekijken. Cliënten en verwanten kunnen zelf actief meedoen, bijvoorbeeld door rapportages en verslagen te schrijven en aan de slag te gaan met werkpunten en acties. Het portaal biedt mogelijkheden om cliënten en verwanten stap voor stap mee te nemen in hun zorgtraject, bijvoorbeeld door het aanbieden van een welkomstmodule bij de start van de zorg en het delen van nieuws vanuit de cliëntenraad.

Het centraal samenbrengen van informatie vergemakkelijkt effectieve samenwerking tussen de cliënt/verwanten, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Het risico dat informatie versnipperd raakt of zelfs verloren gaat wordt verminderd. Cliënten en verwanten hebben vanuit het portaal inzicht in het dossier, zorggerelateerde afspraken, betrokkenen (bijvoorbeeld de huisarts) en de voortgang op doelen. Daarbij is het mogelijk om het portaal af te stemmen op de signatuur van de zorginstelling en dat geeft vertrouwen.

Het is de combinatie van zorginhoud, communicatie en service- en klantgerichtheid die het portaal krachtig maken.

Door Jouw Omgeving te koppelen met het ECD/EPD valt relevante informatie uit het ECD/EPD door in Jouw Omgeving en vice versa. Hierdoor wordt de informatie direct op de juiste plek toegankelijk voor zowel cliënt, verwant als zorgprofessional en hoeft de zorgprofessional minder administratieve handelingen te verrichten.

In verband met het samengaan met Avinty verwachten we versneld een koppeling met CARE4 te realiseren, het ECD voor de Jeugd- en Gehandicaptenzorg.


Nieuwsgierig?
Plan via onderstaande knop direct een demo, of neem contact op.