Jouw Omgeving blijkt schatkist vol online mogelijkheden

Judith Zadoks

Landelijk programmamanager bij Hersenz

Het overkomt haar zelden dat ze projecten onderschat en toch heeft Judith Zadoks zich enigszins verkeken op het ontwikkelen van blended hulpverlening. “We dachten onze behandelmodules gewoon even húp om te zetten in online varianten, maar het vraagt echt herziening vanuit een andere manier van denken”, vertelt de landelijk programmamanager van Hersenz. “Daarom zijn we blij met de creativiteit en constructieve aanpak van Jouw Omgeving.”

Hersenz is een samenwerking tussen twaalf verschillende zorgorganisaties die allemaal cliënten behandelen met niet-aangeboren hersenletsel. Alle deelnemers werken met een uniforme behandelmethode, zowel in groepsverband als bij cliënten thuis. En daar komt nu een online dimensie bij. Hersenz kiest om verschillende redenen voor de ontwikkeling richting blended behandelen: meer eigen regie voor cliënten, individuele mogelijkheden op maat en het eenvoudiger betrekken van het thuisfront. 

“Naast zorginhoudelijke kansen biedt het digitale platform van Jouw Omgeving ook praktische voordelen”, stelt Zadoks. “Het is handig als alle materialen en tools die onze aangesloten organisaties gebruiken op een centrale plek te vinden zijn én direct aan de behandeling zijn te koppelen. Bovendien stelt de toekomst andere eisen aan onze manier van werken en wij willen graag vooroplopen. Dat betekent wel een kluif werk met twaalf organisaties, die elk vanuit hun eigen systemen werken en verschillende ervaringen hebben met online werken. Maar de meerwaarde van online modules wordt door alle betrokkenen gezien en hun enthousiasme daarover zet veel in gang.”

Visie en prioriteiten

Het team van Jouw Omgeving ziet de bevlogenheid van landelijk programmamanager Zadoks als waardevolle aanjager in het proces binnen Hersenz. “Met zoveel verschillende organisaties als achterban is het geweldig dat zij zo snel en op alle niveaus kan schakelen”, vindt ontwerper en medeoprichter Robbert Slotman van Jouw Omgeving. “Mede door de energie en het daadkrachtige optreden van Judith hebben we in een behoorlijk tempo de eerste modules kunnen ontwikkelen. Voor een project als dit is strategisch en strak managen essentieel. Bij Hersenz zijn de visie en prioriteiten helder, iets waar wij altijd op hameren als partijen online willen ontwikkelen. Want zonder die focus vliegt het alle kanten uit.”

“Er is hard gewerkt aan beide kanten”, vult Zadoks aan. “De eerste modules waren het meest intensief, omdat het ontwikkelen van online middelen echt een andere manier van denken vraagt. Dat hebben we onderschat, ook in tijd en mankracht. In het vervolgtraject zijn we daar beter op voorbereid. Het was wel fascinerend om te ontdekken welke nieuwe wereld zich opent als je met online modules gaat werken. Juist voor onze doelgroep, die best moeite heeft met informatieverwerking. De visuele creativiteit en online expertise van Jouw Omgeving is een soort schatkist van mogelijkheden, waarbij we uiteraard wel scherp blijven op de toegevoegde waarde voor onze cliënten.”

Verrast door visuele vertaling

Vanuit de inhoud wordt goed gekeken hoe en waar online elementen de behandeling kunnen versterken. Evelyn van Tol is één van de Hersenz-behandelaars die intensief was betrokken bij het realiseren van de eerste online modules. Zij stond eerder al aan de basis van de papieren modules en ziet dat online ontwikkelen echt een vak apart is. “Digitaal denken ontstaat niet zomaar als je gewend bent om behandelprogramma’s te schrijven. Ik dacht bijvoorbeeld mee over geschikte plaatjes, maar werd echt verrast door de visuele vertaling door Jouw Omgeving. Het is zoveel interactiever, terwijl de balans voor onze prikkelgevoelige cliënten wel is bewaakt.”

De impact op het werk van de behandelaars vindt Van Tol nog best spannend. “Zelf ben ik nog wat digitaal onhandig en ik denk dat meer collega’s moeten wennen aan het werken met een digiboard en laptops of tablets in de groep. We zijn ook benieuwd welke invloed dat heeft op de groepsdynamiek, die bij onze behandeling een belangrijke rol speelt. De online dimensie gaat thuis zeker iets toevoegen, verwacht ik. Cliënten kunnen in hun eigen tempo dingen doen en zo vaak herhalen als nodig is. Ook wordt het eenvoudiger en leuker om hun partner of kinderen erbij te betrekken.”

Pilot als leerweg

Bij drie Hersenz-organisaties is per 1 juni een pilot gestart met de eerste online behandelmodule: Grip op je energie. Bij InteraktContour zorgt projectleider Jeroen Vriesen voor de implementatie. “Het is voor iedereen nog wennen, maar we zien wel wat blended behandelen op termijn kan brengen: van efficiënter werken en een betere kwaliteit tot een lagere drempel voor cliënten en meer hulp op maat. Het omgaan met een digitale werkomgeving vraagt wel een andere denk- en werkwijze van de betrokken collega’s. De pilot is daarbij een belangrijke leerweg. Om een goede start te maken, zijn scholing en intervisie essentieel. Het is fijn daarin samen op te trekken met Jouw Omgeving. Zij delen hun kennis en ervaring, zijn heel benaderbaar en bovendien slagvaardig bij technische aanloopprobleempjes.”

Nieuwsgierigheid voert de boventoon bij de kersverse pilot-deelnemers en de Hersenz-achterban. Hoe werkt het? Wat voegt de online dimensie toe aan de behandeling? Hoe reageren cliënten? Hoe beïnvloedt blended behandelen hun ontwikkelproces? En welke impact heeft het op de organisatie? Deze en nog veel meer vragen staan de komende maanden centraal. “We hebben ervaringen nodig om te bepalen waarin we als Hersenz verder gaan investeren”, zegt Zadoks. “Het is een professionaliseringsslag die waarschijnlijk meer impact heeft dat we nu nog beseffen. Het platform Jouw Omgeving kan het hele behandeltraject ondersteunen, maar keuzes daarin zullen per Hersenz-deelnemer verschillen. De focus ligt daarom eerst op het ontwikkelen van online behandelmodules en de aanvullende tools in de digitale bibliotheek.”

Wil je meer weten over het digitaliseren van je zorgaanbod?