Samen ontwikkelen leidt tot krachtiger resultaten

Robbert Slotman

Jouw Omgeving

De partners waarmee Jouw Omgeving optrekt in het nieuwe Expertisenetwerk E-health LVB (kortweg E-LVB) hebben er zin in: termen als inspiratie en flow komen voorbij, maar vooral ook het belang van digitaal ontwikkelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ambiq, ASVZ en Reik weten wat hun doelgroep nodig heeft. Door die expertise te bundelen en samen met Jouw Omgeving online te vertalen, kunnen ze nog beter van betekenis zijn voor cliënten.

Het nieuwe samenwerkingsverband voelt voor de deelnemende partijen als een logisch vervolg op de informele samenwerking die er al was rondom het platform Jouw Omgeving. “We spreken dezelfde taal en zitten in onze visie behoorlijk op dezelfde lijn”, stelt Frank Lauwers, projectleider E-health bij Ambiq. “Natuurlijk zijn er nuanceverschillen – met elk een eigen organisatiecultuur – maar we vinden elkaar altijd in een gezamenlijk doel: de hulpverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. En de online middelen die we ontwikkelen met Jouw Omgeving helpen ons daarbij.”

Zelfbeeld en seksualiteit

Het online platform Jouw Omgeving speelt in alle drie organisaties een rol van betekenis. En allemaal willen ze de mogelijkheden van blended behandelen verder uitdiepen. “We hebben in onze organisaties uitgevraagd waar behandelaars en begeleiders behoefte aan hebben”, vertelt Iris Walstra, gedragswetenschapper en beleidsmedewerker E-health bij Reik. “De thema’s zelfbeeld en seksualiteit staan hoog op de agenda, dus daar gaan we als Expertisenetwerk E-LVB als eerste voor ontwikkelen. De bestaande papieren middelen zijn heel talig, maar we verzamelen alles wat er is en gaan van daaruit de vertaalslag maken naar toegankelijke online programma’s en tools.”

Ontwikkelen met cliënten

Walstra is blij dat Jouw Omgeving partnerships als het Expertisenetwerk E-LVB initieert. “We hebben elkaar nodig en met Jouw Omgeving als ontwikkelende partij komen we tot een betere inhoud. Het is bewonderenswaardig hoe goed zij zich in onze doelgroep verdiepen en door kritische vragen het beste aan expertise uit de organisaties boven tafel krijgen. Bovendien wil Jouw Omgeving niet alleen met professionals, maar ook samen met cliënten ontwikkelen. Dat is voor ons essentieel, want alleen als we werken vanuit contact met de doelgroep kunnen we iets maken dat echt aansluit.”

Energie genereren

“Elke keer als wij ons afvragen wat online mogelijk is en wat wijsheid is, zijn cliënten de toetssteen”, vindt ook Mark Vervuurt, die als GZ-psycholoog en projectleider E-health vanuit ASVZ deelneemt. “Het mooie van samenwerken binnen het Expertisenetwerk E-LVB is de grotere denkkracht, maar ook de inspiratie en flow. Als ik met mensen van Ambiq en Reik praat – al wat langer aan de slag met Jouw Omgeving – denk ik: oh já, dit is de bedoeling, die kant gaan we op! Er zijn zoveel gedeelde behoeftes, ideeën en plannen, maar ook zoveel wat al is geprobeerd en waar lessen uit zijn te trekken. Door dat allemaal uit te wisselen, genereren we meer energie en komen we tot krachtiger resultaten.”

Visuele creativiteit

De resultaatgerichtheid is overigens ook iets wat Vervuurt waardeert aan het Expertisenetwerk E-LVB. “We gaan heel doelgericht bepaalde middelen ontwikkelen en dat geeft focus, ook binnen onze eigen organisatie. Jouw Omgeving is daarbij een gelijkwaardige partner die bijdraagt met hun online expertise en visuele creativiteit.” Lauwers haakt aan: “Onze doelgroep vraagt maatwerk en Jouw Omgeving is heel sterk in die vertaalslag. Wij reiken inhoudelijk aan waar we rekening mee moeten houden, zij zorgen dat het materiaal nóg visueler, natuurlijker en eenvoudiger wordt uitgewerkt. Overigens zónder dat het kinderachtig wordt, want Jouw Omgeving weet goed aan te sluiten bij zowel de begripsniveaus als de levensfases van onze cliënten.”

Vak apart

Geïnspireerd door de succesvolle ontwikkelsamenwerking met het E-KJP (Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie) is Jouw Omgeving blij met het nieuwe Expertisenetwerk E-health voor LVB. “Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn echt een vak apart”, heeft ontwerper en medeoprichter Robbert Slotman van Jouw Omgeving ervaren. “Wat we ontwikkelen voor de psychiatrie kan ook bruikbaar zijn voor deze groep, maar vraagt vaak wel een extra vertaalslag. Bovendien vraagt het ook eigen online middelen, die inspelen op de uitdagingen waarmee deze doelgroep in het dagelijkse leven te maken krijgt. Het is geweldig dat we die samen met Ambiq, ASVZ en Reik kunnen ontwikkelen.”

Samen investeren

Duurzame samenwerking is de insteek van het Expertisentwerk E-LVB. “Door deze samenwerkingsovereenkomst is financieel meer mogelijk, maar we benutten ook de beschikbare tijd, expertise en energie beter”, stelt Slotman. Bovendien kunnen we samen onderzoeks- en projectaanvragen doen en voorkomen we dat partijen afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden.” Jouw Omgeving heeft samen met Ambiq, ASVZ en Reik eerst een ontwikkelovereenkomst voor drie jaar getekend. Het is echter geen gesloten bolwerk: andere partijen kunnen – onder bepaalde voorwaarden – ook aanhaken om mee te ontwikkelen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Gemaakte producten en diensten komen bovendien beschikbaar op de markt.