Intervisie_ Eetproblematiek

Intervisiesessie: Eetproblematiek

Jouw Omgeving biedt de mogelijkheid te worden ingezet voor een grote diversiteit aan zorgvragen. Per (gezins)situatie kan er worden gekozen voor meerdere inrichtingen van rollen en functionaliteiten. Onderstaand voorbeeld is bedoeld als inspiratie hoe een dergelijke casus kan worden aangepakt. Mocht er behoefte zijn aan verdere ondersteuning bij situaties die je in de praktijk tegenkomt, dan bieden wij hiervoor diverse aanvullende (implementatie)pakketten aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een training Transparant Rapporteren of ondersteuning van onze productexperts.

Claire worstelt met haar zelfbeeld

Claire is 15 en zit in de derde klas van de havo. Ze woont samen met haar tweelingbroer, vader en moeder. Vader is veel weg voor werk, moeder doet het huishouden en de opvoeding grotendeels alleen. Er is veel spanning tussen moeder en Claire, beiden zijn zeer perfectionistisch. Claire sport vaak (paardrijden en dansen) en doet veel wedstrijden en toernooien in het weekend.

Sinds haar twaalfde kampt Claire met eetproblemen. Een half jaar geleden werd ze opgenomen op de afdeling eetstoornissen van de kinder- en jeugdpsychiatrie in het ziekenhuis, omdat haar gewicht te veel afgenomen was. Na een maand in de kliniek mocht Claire vlak voor de zomervakantie naar huis, waarna het gezin (moeder, vader, tweelingbroer) zes weken naar Amerika vertrok voor vakantie bij familie. Tijdens de vakantie ging het goed met Claire.

Terug in Nederland gaat Claire weer halve dagen naar school, maar de hoge verwachtingen van haarzelf en de vele sociale verplichtingen zorgen voor een terugval. Ze vindt het lastig om structureel de afspraken met de psychotherapeut en diëtist na te komen en dreigt weer terug te vallen in haar ongezonde eetpatronen.

Notitie

Blended programma's

De psychotherapeut vindt het lastig Claire te activeren als zij weigert naar de afspraken te komen of telefonisch contact te hebben. Ze wil te veel druk op Claire voorkomen, maar dreigt daardoor de aansluiting bij haar belevingswereld kwijt te raken. Hoe kan de therapeut ervoor zorgen dat de relatie met Claire wordt versterkt?

Hoe blijft de therapeut op de hoogte van de afspraken die Claire met haar diëtist maakt, zonder Claire onnodig lastig te hoeven vallen?

Idee

Whitepaper over integrale zorgverlening

Oplossingen voor betere communicatie en een gezonde cliëntrelatie

Via Jouw Omgeving wordt Claire gekoppeld aan haar psychotherapeut. Samen stellen ze in Werkplan doelen op waaraan Claire wil werken. Tegelijk wordt het programma Smaakk! gestart.

Dit programma kan Claire deels zelfstandig doorlopen en ze heeft contact met haar therapeut over de voortgang. Dit doen ze via de communicatiekanalen die Claire op dat moment prettig vindt. Meestal is dat door het stellen van een vraag ín het programma, maar Claire stuurt ook af en toe een bericht via de Berichtentegel of Chat. Op deze manier kan Claire zelf bepalen of ze behoefte heeft aan contact of niet.

Door deze laagdrempeligheid voelt Claire zich ook sterker om weer op vaste tijden naar de praktijk te komen. Ze spreken af dat ze samen rapporteren op de gestelde doelen. Soms doen ze dat tijdens een chatsessie en soms als Claire een fysieke afspraak heeft.

De diëtist wordt uitgenodigd als externe en gekoppeld aan voor haar relevante doelen. Zo kan ze hierop rapporteren en hebben zowel Claire als haar therapeut de afspraken helder inzichtelijk.

De ouders van Claire worden ook uitgenodigd en lezen mee met de rapportages die Claire met hen wil delen. Vader stuurt tijdens zijn zakenreizen af en toe een berichtje via het platform. Dat waardeert Claire enorm.

Claire deelt af en toe stukken uit haar Dagboek met haar moeder. Hierdoor hebben ze beiden het gevoel elkaar beter te begrijpen. De communicatie tussen moeder en Claire verloopt daarom ook soepeler, zowel via het platform als thuis.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Jouw Omgeving?

Mail ons!

Heb je een vraag of wil je meer informatie, stuur ons dan een bericht. Je krijgt binnen twee werkdagen reactie.

Bel ons!

Wil je direct iemand spreken over de mogelijkheden? Bel dan met één van onze medewerkers via:

088 4500 250