Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen van zorgprofessionals, cliënten en ouders met Jouw Omgeving in de dagelijkse online behandelpraktijk.

Transparantie, zelfredzaamheid, werkplezier, meer grip, meer samen(werking) en betrokkenheid zijn meer dan woorden alleen.

De cliënten hoeven we niet te overtuigen, die zijn enthousiast. De behandelaren zijn echter bepalend voor optimaal gebruik van het online platform en onder hen hebben we nog wel wat missiewerk te doen.’

Ons complexe zorgsysteem heeft een flinke zet in een nieuwe richting nodig en ik denk dat het platform Jouw Omgeving daarbij een breekijzer kan zijn

Jouw Omgeving past precies bij hoe wij willen werken

Jouw Omgeving heeft op zoveel manieren effect op de ontwikkeling van onze cliënten, dat we daarin blijven ontdekken

Ik vind de kleuren prettig en de tekeningen niet te druk

"Je mag kiezen of je de behandeling via de papieren map of met de iPad wil volgen. Maar iedereen kiest voor de iPad.”

Ik vond het een uitdaging en tegelijkertijd plezierig

Kijk, de laptop klap ik toch al bijna elke avond open, dan is het makkelijk om even iets in Jouw Omgeving te doen.

Cliënten nemen veel meer eigen regie sinds wij zo rechtstreeks en transparant rapporteren.

Eén kind, één plan. We willen geen eilandjes meer. We willen inzichtelijk maken wat wij doen.

De organisatie is zich steeds beter bewust dat we door de online component vakkundige en innovatieve behandelingen kunnen bieden, dichtbij de cliënten en met een slimme manier van samenwerken.

Het is bijzonder om te zien dat de informatie meer gaat leven als je het digitaliseert.

Naast zorginhoudelijke kansen biedt het digitale platform van Jouw Omgeving ook praktische voordelen

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn echt een vak apart.

Het lijkt er op dat het therapieproces door Jouw Omgeving zelfs vlotter loopt

Jouw Omgeving is een middel waarmee we veel meer de eigen kracht van jongeren kunnen stimuleren.

Het is altijd dichtbij, wat een gemak. Ik ben blij dat ze dit platform hebben bedacht

Het is spelenderwijs voelen hoe het met me gaat

Het platform biedt nieuwe ingangen voor contact met onze jongeren

Online werkt sneller en dan hoeft er niet zo’n stom lijstje aan de muur te hangen

Het voelt open en eerlijk dat alles op Jouw Omgeving is te zien.

Het samenspel met het thuisfront krijgt ook een extra dimensie

De Jongeren ervaren het echt als hún omgeving, een wereld waar minder drempels zijn om persoonlijke dingen te delen

Ze oefenen veel en graag met programma’s als Dappere Kat en doordat ze het zo leuk vinden, heeft dat een positief effect op de behandeling.

Cliënten en hun ouders kunnen het gewoon thuis doen, in de toekomst mogelijk zelfs al terwijl ze nog op de wachtlijst staan.

We krijgen er allemaal nieuwe inzichten door, echt goed bedacht!

Nu maken we de plannen en doelen sámen en tikken we meteen in wat we afspreken.

Dankzij Jouw Omgeving hebben gezinnen een goede verzameling informatie over deze stoornis binnen handbereik, op één centrale plek.

Jouw Omgeving is een verlengstuk van de hulpverlening waarmee we onze cliënten meer eigen regie geven

Wij zien een goed online platform als de belangrijkste toegangspoort tot onze doelgroep

Contact met het netwerk is extra belangrijk als kinderen bij mij in therapie zijn. Daar blijkt Jouw Omgeving ideaal voor.

Werken met nieuwe middelen staat of valt met deskundigheidsbevordering en het onderling uitwisselen van visie, aanpak en bevindingen.

Soms is het al voldoende dat jongeren door het dagelijkse inloggen beter de vertaalslag maken van leerpunten naar concrete acties.

Het ging vaak óver onze jongeren, nu worden ze actief betrokken bij hun dossier

Het is toch een soort digitale revolutie binnen de hulpverlening. Persoonlijk contact blijft essentieel in de begeleiding en behandeling, maar de online communicatie wordt wel een belangrijk ijkpunt in behandelprocessen.

Sommige jongeren zetten zich graag wat af tegen de hulpverlening, maar het mooie is dat hun interesse in online mogelijkheden het uiteindelijk wint. Want als ze dan tóch met werkpunten aan de slag moeten, maakt Jouw Omgeving dat een stuk leuker.

Wie de look & feel van online eHealth platforms niet voldoende serieus neemt, verslikt zich zeker in de jongere doelgroep. … Jouw Omgeving heeft juist heel goed vanuit jongeren nagedacht over online hulp en daarmee kunnen we in de jeugdzorg het verschil maken!

Jouw Omgeving brengt hulp letterlijk binnen handbereik.

Wij zijn gewend dat persoon­lijk contact face-to-­face is, maar voor jongeren verloopt dat juist via WhatsApp en sociale media. Willen wij hen serieus nemen, dan moeten we aansluiten bij hun communicatievormen.