Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen van zorgprofessionals, cliënten en ouders met Jouw Omgeving in de dagelijkse online behandelpraktijk.

Het is bijzonder om te zien dat de informatie meer gaat leven als je het digitaliseert.

Cliënten en hun ouders kunnen het gewoon thuis doen, in de toekomst mogelijk zelfs al terwijl ze nog op de wachtlijst staan.

Het platform biedt nieuwe ingangen voor contact met onze jongeren

Naast zorginhoudelijke kansen biedt het digitale platform van Jouw Omgeving ook praktische voordelen

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn echt een vak apart.

Jouw Omgeving is een middel waarmee we veel meer de eigen kracht van jongeren kunnen stimuleren.

De extra contactmomenten maken mijn beeld completer, omdat onze jongeren online vaker hun gedachten delen.

Zodra we zagen welke kansen het online platform Jouw Omgeving biedt, wist ik: hiermee investeren we in de transformatie van de zorg.

Wij zijn gewend dat persoon­lijk contact face-to-­face is, maar voor jongeren verloopt dat juist via WhatsApp en sociale media. Willen wij hen serieus nemen, dan moeten we aansluiten bij hun communicatievormen.

Contact met het netwerk is extra belangrijk als kinderen bij mij in therapie zijn. Daar blijkt Jouw Omgeving ideaal voor.

Het ging vaak óver onze jongeren, nu worden ze actief betrokken bij hun dossier

Soms is het al voldoende dat jongeren door het dagelijkse inloggen beter de vertaalslag maken van leerpunten naar concrete acties.

Jouw Omgeving is een verlengstuk van de hulpverlening waarmee we onze cliënten meer eigen regie geven

Jouw Omgeving brengt hulp letterlijk binnen handbereik.

Jouw Omgeving denkt echt vanuit cliënten

Sommige jongeren zetten zich graag wat af tegen de hulpverlening, maar het mooie is dat hun interesse in online mogelijkheden het uiteindelijk wint. Want als ze dan tóch met werkpunten aan de slag moeten, maakt Jouw Omgeving dat een stuk leuker.

Dankzij Jouw Omgeving hebben gezinnen een goede verzameling informatie over deze stoornis binnen handbereik, op één centrale plek.

Nu maken we de plannen en doelen sámen en tikken we meteen in wat we afspreken.

Het is toch een soort digitale revolutie binnen de hulpverlening. Persoonlijk contact blijft essentieel in de begeleiding en behandeling, maar de online communicatie wordt wel een belangrijk ijkpunt in behandelprocessen.

Werken met nieuwe middelen staat of valt met deskundigheidsbevordering en het onderling uitwisselen van visie, aanpak en bevindingen.

Het is spelenderwijs voelen hoe het met me gaat

We krijgen er allemaal nieuwe inzichten door, echt goed bedacht!

Ze oefenen veel en graag met programma’s als Dappere Kat en doordat ze het zo leuk vinden, heeft dat een positief effect op de behandeling.

Het is altijd dichtbij, wat een gemak. Ik ben blij dat ze dit platform hebben bedacht

Het voelt open en eerlijk dat alles op Jouw Omgeving is te zien.

Wij zien een goed online platform als de belangrijkste toegangspoort tot onze doelgroep

Het samenspel met het thuisfront krijgt ook een extra dimensie

Het lijkt er op dat het therapieproces door Jouw Omgeving zelfs vlotter loopt

Wie de look & feel van online eHealth platforms niet voldoende serieus neemt, verslikt zich zeker in de jongere doelgroep. … Jouw Omgeving heeft juist heel goed vanuit jongeren nagedacht over online hulp en daarmee kunnen we in de jeugdzorg het verschil maken!

Online werkt sneller en dan hoeft er niet zo’n stom lijstje aan de muur te hangen

De Jongeren ervaren het echt als hún omgeving, een wereld waar minder drempels zijn om persoonlijke dingen te delen